Välj en sida

Kommunstyrelsen i Kyrkslätt behandlar besättande av tjänsten som bildningsdirektör vid sitt sammanträde måndag 20.11. Vid sammanträdet föreslås att kommunstyrelsen upphäver sitt beslut 11.9.2023 § 282 om besättande av tjänsten som bildningsdirektör och remitterar ärendet för ny beredning för att ledigförklara tjänsten på nytt.

Om kommunstyrelsen upphäver sitt beslut från 11.9.2023, sköts bildningsdirektörens tjänst med tillfälliga tjänstearrangemang tills ett lagakraftvunnet beslut om val av tjänsteinnehavare har gjorts. Detta grundar sig på kommunstyrelsens separata beslut från 31.7.2023.

Ytterligare information:

Förvaltningsdirektör Jaana Suihkonen, jaana.suihkonen@kirkkonummi.fi, tfn 040 702 0138

Kommunstyrelsens ordförande Timo Haapaniemi, timo.haapaniemi@kirkkonummi.fi, tfn 050 554 4199