Välj en sida

Kommundirektörens kaffe ordnades den här gången i Masaby. Onsdag 17.4 fick kommuninvånarna bekanta sig med den nya kommunstrategin och diskutera utvecklingen av kommunen och de långsiktiga målen. I Masaby lyfte man i synnerhet upp utvecklingen av kommunens livskraft, planläggningen och områdets byggprojekt.

– Jag vill tacka deltagarna och rektor Jussi Määttä för den givande diskussionen. Utvecklingen av Masabyområdet har varit mångsidig, och i och med tillväxten behövs det också förändringar i servicenätet. Bland annat Masabyporten är ett viktigt trafikprojekt som förbättrar förbindelserna, säger kommundirektör Virpi Sailas.

Kyrkslätts kommunstrategi för åren 2024–2030 godkändes vid kommunfullmäktiges sammanträde 4.3.2024. Kommunstrategin är en plan som styr kommunens verksamhet och beslutsfattande och definierar kommunens riktning och dess viktigaste långsiktiga mål.

Kommunstrategin har under april presenterats på kommundirektörens kaffestunder som varit öppna för alla. Det för närvarande sista kaffet ordnas 23.4 i Kyrkslättssalen i kommunhuset (Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt). Du kan också skicka in frågor till kommundirektören på förhand här (sidan öppnas i en ny flik)

Vi ses på kommundirektörens kaffe tisdag 23.4 kl. 17–19 i Kyrkslättssalen!