Välj en sida

Fyra kandidater har gått vidare i kommundirektörens rekryteringsprocess:  Jorma Haapanen, Virpi Sailas, Jonne Sandberg och Inka Tikkanen. Beredningskommittén intervjuade kandidaterna måndagen den 3 april.

Efter lämplighetsbedömningarna intervjuar fullmäktigegrupperna toppkandidaterna 2.5 varefter kommunstyrelsen har ett extra sammanträde om ärendet 4.5. Tanken är välja ny kommundirektör vid kommunfullmäktiges sammanträde 8.5.