Välj en sida

Kommunfullmäktige utsåg vid sitt sammanträde 30.1 ledamöter och personliga ersättare för dem till livskraftssektionen.  

Val av ledamöter och ersättare i livskraftssektionen för perioden 2023–2025. 

Livskraftssektionen ska i enlighet med kommunens förvaltningsstadga främja kommunens näringspolitik, kommunens attraktiva utveckling, kommunens livskraft och svara för anvisningar och principer inom ämnesområdet. 

Kommunfullmäktiges beslut om livskraftssektionens sammansättning: 

Ordförande: Ville Salminen (Johanna Järvinen) 
Vice ordförande: Markus Myllyniemi (Anna Presnukhina) 

Ledamöter och deras ersättare: 
Anni-Mari Syväniemi (Jani Kähkönen) 
Ulf Kjerin (Kaj Sjöblom) 
Jenny Mäkinen (Beatrice Fallenius) 
Sini Felipe (Tero Strand) 
Tuovi Ronkanen (Marian Jecu), andra 14 kk 
Reetta Hyvärinen (Mikael Gerkman), första 14 kk 
Marko Kari (Jani Ekman) 
Urho Blom (Maija Jäntti) 

 
Andra ärenden som kommunfullmäktige behandlade 30.1: 

– Kommunfullmäktige antecknade kommunstyrelsens delgivning om kommundirektörens uppsägning för kännedom. Kommundirektören har lämnat in sitt skriftliga meddelande om uppsägning 14.12.2022. Enligt meddelandet säger kommundirektören upp tjänsteförhållandet så att det upphör 31.1.2023. 
– Svar på fullmäktigemotion 19/2021: Ett organisationsvänligt Kyrkslätt 
– Beviljande av avsked från uppdraget som ersättare i nämnden för lokaltjänster och val av ny ersättare 
– Beviljande av avsked från uppdragen som ersättare i centralvalnämnden och val av nya ersättare 
 
Du kan titta på inspelningen av kommunfullmäktiges sammanträde på kommunens Youtube-kanal