Välj en sida

Kyrkslätts kommunfullmäktige valde vid sitt sammanträde 19.6 kommunfullmäktiges presidium samt ledamöter och personliga ersättare till kommunstyrelsen och personalsektionen för åren 2023–2025. Den tvååriga mandatperioden börjar 1.7.2023. 

Anders Adlercreutz valdes till kommunfullmäktiges ordförande. Under den kommande tvåårsperioden fungerar Reetta Hyvärinen som fullmäktiges I vice ordförande och Minna Hakapää som II vice ordförande. 

Kommunstyrelsens sammansättning 

Kommunfullmäktige valde 13 ledamöter och personliga ersättare för dem till kommunstyrelsen för perioden 2023–2025.

  
Ordförande: Timo Haapaniemi (Jussi Määttä)   
I vice ordförande: Piia Aallonharja (Arttu Lankinen)   
II vice ordförande: Tony Björk (Josephine Frimodig)   
Ledamöter och deras ersättare: 
Anna Aintila (Kim Liljequist)  
Kati Kaihlaranta (Sari Haapasaari)  
Anneli Granström (Ville Salminen)  
Ari Harinen (Sini Felipe)  
Saara Huhmarniemi (Johanna Fleming)  
Carl-Johan Kajanti (Kim Männikkö)  
Antti Kilappa (Outi Saloranta-Eriksson)  
Markus Myllyniemi (Sanni Jäppinen)  
Anna Sahiluoma (Maija Jäntti)  
Matti Kaurila (Kim Åström)  

Personalsektionens sammansättning 

Kommunfullmäktige valde sju ledamöter och personliga ersättare för dem till personalsektionen för perioden 2023–2025. 

Ordförande: Arttu Lankinen (Johanna Järvinen) 
Vice ordförande: Maija Jäntti (Tarja Siivonen) 
Ledamöter och deras ersättare: 
Miika Engström (Stig Kvarnström)  
Anita Forssén (My Sundelin)  
Anna-Mari Toikka (Maarit Orko)  
Jyki Grönlund (Jan Nordström)  
Kati Kaihlaranta (Riki Saarimaa) 

Andra ärenden som kommunfullmäktige behandlade 19.6: 

-Godkännande av detaljplanen för Stallbacken 
-Rättelse av kommunfullmäktiges beslut 6.3.2023 (§ 13) om Masaby delgeneralplan (ritn.nr 3481) enligt förvaltningslagen 8 kap. 50 § på grund av sakfel och enligt förvaltningslagen 8 kap. 51 § på grund av skrivfel 
-Bemötande till utvärderingsberättelsen år 2022 
-Personalförmåner för år 2023 
-Intentionsavtal om samarbete mellan kommunerna enligt AN-reformen