Välj en sida

Kommunfullmäktige i Kyrkslätt sammanträder idag kl. 18.00. Kommunfullmäktige behandlar bland annat försäljningen av välfärdscentralens fastighet och tomt, delgeneralplanen för kommuncentrum, skede 2 och förslaget till planläggningsprogram för åren 2023-2027. Du kan följa med direktsändningen av fullmäktiges sammanträde på webben här

Streamingen startar på kommunens YouTube-kanal när fullmäktiges sammanträde börjar. OBS! Om du går via framsidan till kommunens YouTube-kanal ska du välja fliken VIDEOT.

Föredragningslistan till kommunfullmäktiges sammanträde 24.10.2022.