Välj en sida

Maaret Eloranta, som varit en långvarig stjärna inom Kyrkslätts kulturliv, går i pension efter 33 år från tjänsten som kulturdirektör. Maaret har gjort ett förtjänstfullt arbete inom historie-, kultur- och turismfältet i Kyrkslätt. Den lokala historien har vaknat till liv genom hennes oändliga historier, och många vägar och orter har fått sitt namn tack vare hennes kompetens.

För att citera fritidsdirektör Katja Linnakylä: ”Maaret är en ikon som brunnit för att leda kulturen i kommunen”.

– Maarets orubbliga lokalhistoriska kännedom, innovativitet och kreativitet och hennes ljusstarka uppträdanden har lämnat ett bestående spår i Kyrkslätts kulturliv.

Kännetecknande för Maaret är att ägna sig helt och hållet åt sitt arbete, och därmed fortsätter arbetet ännu långt in på sommaren. Hon stänger sista gången kommunhusets dörr med sina egna nycklar under juli.

En lång karriär av magra och feta år, glada stunder och utmaningar

Maaret började som kultursekreterare i augusti 1990. I början var uppgiften svenskspråkig kulturverksamhet, museer och lokalhistoria samt namnplanering. Då ändrade de ekonomiska utmaningarna planerna redan samma höst. Maaret berättar att hon vissa år varit den enda anställda inom kulturväsendet tills ekonomin blev lite bättre.

– Det roligaste i mitt arbete har varit att åskådliggöra forntiden för barnen. En förskoleelev hade hemma berättat att ”där fanns en vacker flicka klädd i björnskinn”, min stenålderspresentation hade alltså kanske lyckats alltför bra, minns Maaret.

Rörande stunder har varit intervjuer om närhistorien, där människor har berättat om evakueringen av området 1944, fångenskap i den sovjetiska basen, den svåra återkomsten till den förfallna hembygden och utmaningarna i vardagslivet genom flera årtionden i Kyrkslätt.

Maarets hjärta slår för kulturupplevelser

Maaret anser som en viktig prestation att Ragvalds museiområde fortfarande används som museum, och hon är tacksam mot kunniga sommararbetare. En annan viktig sak är erkännande av Porkala arrendetid, den slutna tiden, som en viktig del av områdets historia.

För att utveckla medborgarverksamheten organiserades Kyrkslättsdagarna år 1995 för att lokala aktörer själva ska kunna presentera sin verksamhet och skapa nya kontakter. Den verksamhetsformen har visat sig vara livskraftig.

– I mitt arbete har jag med hjälp av kulturupplevelser och kunskaper velat vara en bro mellan olika befolkningsgrupper, mellan nytt och gammalt, mellan olika språkgrupper, berättar Maaret.

 

Hur önskar du att kulturlivet utvecklas i Kyrkslätt?

Maaret är glad för att Kyrkslätt idag har en kulturstrategi. Det hann hon vänta många år på. Av Kyrkslätts kommunstrategi är programmet för kulturfostran inom småbarnspedagogiken och undervisningen, Kulturkompassen, det första som man börjat genomföra.

– Från och med ingången av året har kultur- och biblioteksförvaltningen sammanslagits, och kulturproducenten har inlett sitt arbete. Kulturens personalresurser är alltså på samma nivå som de var då Maaret inledde sin karriär inom kulturtjänsterna för mer än 30 år sedan. Därifrån är det bra att fortsätta till nästa mål enligt kulturstrategin, gläder sig Maaret.

 

Hälsningar från Ragvalds museiområde

Reija Ahola, som arbetade länge på Ragvalds museiområde, är tacksam mot Maaret för all den info som hon delat med sig av.

– Jag har fått lära mig mycket om växter, vad de använts till förr i tiden och vad man kan använda dem till idag. Tack för det förtroende som du visade mig gällande Ragvalds museiområdes trädgård.

– Det kulturella fältet i Kyrkslätt har länge karaktäriserats av Maaret, och ingen kommer att kunna träda i hennes ställe med samma passion. Maaret, du har verkligen förtjänat dina pensionsdagar. Njut av dem till fullo!

På bilden Maaret fotad på Ragvalds museiområde under Kyrkslättsdagarna 2022.