Välj en sida

Den regionala beredskapscentralverksamheten, alltså AVAK, är en del av Kyrkslätts kommuns lokala helhetsberedskap och beredskapsplanering. I praktiken innebär detta att kommunen vid olika störningar kan kalla frivilliga personer och föreningar som hjälper kommunen att genomföra serviceproduktion. Dessutom producerar AVAK lokal information för kommunens egen ledningscentral för att bilda en situationsbild då en störningssituation råder.

Alla som väljs till AVAK utbildas till sina uppgifter tillsammans med andra kommuner i Nyland och Försvarsutbildningen MPK. Utbildningsperioden kulminerar i början av hösten i en gemensam beredskapsövning med kommunen och andra aktörer. Vid övningen simulerar man verksamhet i en undantagssituation, så som en storolycka. Ifjol ordnades beredskapsövningen i skyddsrummet i Kyrkslätts centrum och på kommunhuset. Vid övningen agerade man i en fiktiv strålningsolycka i en situation där 900 kommuninvånare skulle evakueras. De evakuerade togs till skyddsrummet där olika aktörer tog hand om bland annat strålningsmätning, registrering, proviantering och psykiskt stöd.

AVAKs uppgift är att stöda myndigheterna i undantagsförhållanden eller störningssituationer

AVAKs uppgifter är mycket mångsidiga och varierar till exempel från att handleda och informera kommuninvånare till att producera evakueringsställen. Kirs-Maj Collin gick med i AVAK 2021 då utbildningen ordnades på webben på grund av pandemin. Någon tidigare erfarenhet av verksamheten hade hon inte. – Beredskapsövningarnas värld var helt ny och främmande för mig, men mycket intressant, berättar Collin.

– Vårt mål var att bilda bra arbetsgrupper som förbereder situationsrummet, inreder och bygger kommunikationsförbindelser så att de är redo för verksamhet. Kommunikationen sker mellan kommunens ledningscentral och aktörer inom den tredje sektorn. Det var en mycket givande, lärorik och intressant dag, minns Collin då hon var verksam i situationsrummet vid övningen förra året.

Ansökan till utbildningarna pågår till 27.3

AVAK gör det möjligt för säkerhetsintresserade kommuninvånare att delta i intressanta utbildningar och bekanta sig med verksamheten i störningssituationer. Ansökan till AVAK pågår 6–27.3. Utbildningarna börjar i slutet av maj och kulminerar i en beredskapsövning som ordnas i september. 

Anmälan och ytterligare information via kommunens säkerhetsansvarige Juha-Matti Koskinen tfn 040 574 4897 och e-post: juha-matti.koskinen@kirkkonummi.fi.

Om du blev intresserad, berätta vilken roll du är intresserad av!