Välj en sida

På Kommundirektörernas Klimatlive diskuterar Kyrkslätts kommundirektör Tarmo Aarnio med sin kollega i Vichtis Erkki Eerola aktuella teman inom det kommunala klimatarbetet. Kommundirektörerna svarar i direktsändning på klimatfrågor som kommuninvånarna skickat.

Klimatlive kan följas som direktsändning onsdag 2.11 kl. 17 på Vichtis kommuns YouTube-kanal. Du kan skicka frågor på förhand via denna blankett senast 26.10.

Kyrkslätts kommun har som Hinku-kommun förbundit sig till ett ambitiöst utsläppsminskningsmål. Kyrkslätts klimatmål och -åtgärder har inskrivits i Åtgärdsplanen för hållbar energi och ett hållbart klimat, och framskridningen av klimatarbetet följs regelbundet upp. På Kommundirektörernas Klimatlive får kommuninvånarna ett tillfälle att fråga kommundirektörerna vad som krävs för att uppnå målen och hur det just nu står till med klimatarbetet.

Det kommunala klimatarbetet är viktigare än någonsin. Målåret för minskning av utsläppen i kommunerna 2030 närmar sig i rask takt, och undersökningarna visar att de skadliga inverkningarna av klimatförändringen syns fortare än man hade väntat sig. Den nationella klimatlagen kommer att ålägga kommunerna en ny skyldighet att planera, genomföra och följa upp klimatarbetet. Dessutom sätter den europeiska energikrisen fart på klimatåtgärder på längre sikt utöver de nödvändiga klimatåtgärderna.

Kyrkslätt och Vichtis har länge samarbetet med att göra projekt av klimatarbeten, och det pågående projektet för kostnadseffektivt klimatarbete avslutas snart. Klimatlive samlar ihop resultat från klimatprojektet, som finansieras av miljöministeriet. Evenemanget Klimatlive är avslutningsevenemang för projektet.