Välj en sida

Kyrkslätt fick titeln kommun för Rättvis handel för tio år sedan och det är skäl att fira!

Understödsgruppen för Rättvis handel ordnar ett frukostevenemang fredag 13.10 kl. 8-9.30 i kommunhusets restaurang Ervastiina. Vid evenemanget får du höra om och diskutera främjandet av ansvarsfullhet i vår kommun och fundera på hur det ska synas i strategierna för vår kommun i framtiden. Varmt välkommen, evenemanget är öppet för alla.

Anmäl dig via denna länk.

 • med början kl. 8 bjuds på frukost
 • kl. 8.30 program
  • Inledningstal kommundirektör Virpi Sailas och understödsgruppens ordförande Ronja Karkinen
  • Titeln kommun för Rättvis handel i främjandet av ansvarsfullhet, Jatta Makkula, Rättvis handel rf
  • Församlingens Rättvis handel-arbete, Paula Nikulainen, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
  • Gemensam diskussion om ansvarsfullhet i Kyrkslätt
 • kl. 9.30 evenemanget avslutas

Anmälningstiden går ut 10.10 kl. 16.00.