Välj en sida

Kom med på Vinterforum för kultur 10.2.2022

Alla som är intresserade av lokala kulturfrågor är välkomna att lyssna och diskutera på Kyrkslätts Vinterforum för kultur torsdag 10.2.2022 kl. 17.00–18.30. Mötet hålls på distans på Teams, anmälningar per e-post: antti.airaksinen@kirkkonummi.fi

Bidrag till lokala kulturföreningar år 2022

Bidragen till lokala kulturföreningar är Kyrkslätts kommuns mest betydande insats i stödjandet av den lokala kulturverksamheten. På Vinterforumet kan du fråga om dessa bidrag och få råd om ansökan om bidrag. Årets särdrag är coronaprojektbidragen till verksamhet för barn och unga. De viktigaste ansökningstiderna är i slutet av mars. Nu är det alltså en bra tid att göra planerna färdiga.

https://www.kyrkslatt.fi/bidrag-for-kulturforeningar

Kyrkslättsdagarna 26–28.8.2022

På Vinterforumet diskuteras temat för årets Kyrkslättsdagar och verksamhetsidéerna under beredning. Den planerade tidpunkten för Kyrkslättsdagarna är 26–28.8.2022. Liksom tidigare år koordinerar Combo ry förberedelserna för föreningstorget som hålls i Kyrkslätts centrum lördag 27.8.2022.  Kyrkslätts kommuns kulturväsende koordinerar planeringen, och varje delarrangör svarar för arrangemangen, innehållet och informationen gällande sitt eget evenemang.  I fortsättningen finns kommande möten och information om framskridandet planeringen på Kyrkslättsdagarnas egna sidor.

https://www.kyrkslatt.fi/kyrkslattsdagarna

Planering av programmet för kulturfostran inom småbarnspedagogiken och undervisningen

I Kyrkslätt bereds programmet för kulturfostran inom småbarnspedagogiken och undervisningen ”Kyrkslätts Kulturkompass”. I anslutning till det kartlägger vi möjligheter till och utbud på verksamheter med anknytning till kulturfostran inom småbarnspedagogiken och undervisningen i Kyrkslätt. Kom med och delta i kartläggningen!

https://www.kyrkslatt.fi/kyrkslatts-kulturkompass

Övriga aktuella ärenden

I övriga aktuella ärenden kan deltagarna också berätta om sina egna aktuella projekt.

Anmäl dig genast om du vill eller senast 9.2.2022 kl. 15, och du får en inbjudan till Teams-mötet per e-post: antti.airaksinen@kirkkonummi.fi