Välj en sida

Natur och kulturlandskapet som inspirationskälla

I Kyrkslätt pågår ett projekt för utveckling av turismen. Vi vill erbjuda dem som besöker Kyrkslätt den bästa möjliga besöksupplevelsen – om och om igen. Vad består den av – aktörer inom turism- och kulturbranschen och andra intresserade har kastat fram idéer om detta sedan i våras på workshoparna i projektet Meno-paluu uudelle maalle. Kom nu och hör temat som utkristalliserats av idéerna som uppstått i Kyrkslätt, och kom med för att finslipa lättillgängliga helheter av idéerna. Du hinner ännu med!

Lätt nära

Det är lätt, ekologiskt och förmånligt att ta sig till Kyrkslätt. Vi söker i samråd lösningar för att områdets mångsidiga natur, kultur, historia, upplevelser och högklassiga servicehelheterna som bjuder på variation, är hållbart producerade och tillgodoser olika behov ska vara smidigt och tryggt lättillgängliga året runt. De resepaketsidéer som bildas i projektet hänger vettigt samman med andra projekt i området, så som det splitternya cykelleds- och servicenätet South by Cycle. De förslag till resetjänster som uppstår som resultat av projektet grundar sig på hållbar utveckling, gemensamma värderingar och lokalt kunnande och resurser och bidrar för sin del till Kyrkslätts mål för ansvarsfullhet och kolneutralitet.

Mera tillsammans

Nästa workshop hålls on 16.3.2022 kl. 9–11 på arbetsplattformen Howspace. Du är välkommen med att arbeta eller bara att höra. Anmäl dig >>

Projektet Meno-paluu uudelle maalle leds av Interkontti ry i samarbete med lokala aktörer och kommuner. Projektet finansieras av de deltagande kommunerna Kyrkslätt, Lojo, Hangö, Nurmijärvi, Vichtis och Sibbo samt Nylands förbund. Målet för projektet är att stimulera återhämtningen av kultur- och konstbranscherna, utveckla innovativa och kulturorienterade reseupplevelser och skapa resepaket som ökar arbete och affärsverksamhet. Under år 2022 utformar Interkontti ry produkterna och tjänsterna och låter dem testas av en växande lokal grupp aktörer. Interkontti ry är ett mångprofessionellt samfund som ändrar det gamla sättet att resa och skapar faktisk växelverkan mellan människor.

Bild: Anna Koho