Välj en sida

Kyrkslätts kommun håller på att förnya sin strategi. Kommunstrategin ger riktlinjer och prioriteringar för kommunens verksamhet, utveckling och skötsel av ekonomin.

Vi önskar att kommuninvånarna, företagen som verkar i kommunen och kommunens personal ger sina synpunkter som underlag för strategiarbetet. Vad är viktigt i Kyrkslätt? Hur har vi lyckats?

Besvara strategienkäten senast 21.5.2023. Här är länken till strategienkäten.

Enkäten finns även i pappersversion på bibliotekshuset Fyyri och kommunhusets servicekontor.