Välj en sida

Hållplatsen Ki0460 Munkkullavägen i Kyrkslätt stängs på grund av brobyggnadsarbetena i ungefär ett år fr.o.m. må 5.9. En ny hållplats öppnas på platsen då arbetet blir klart sommaren 2023.

Den närmaste ersättande hållplatsen är hållplatserna i Kyrkslätts resecenter, till vilka det går en fotgängarförbindelse via underfarten söder om banan.

Hållplatsändringen är i kraft fr.o.m. 5.9 tills vidare. En ny hållplats på samma plats tas i bruk sommaren 2023.

Ki0460 Munkkullavägen stängs 5.9

Vi beklagar eventuella olägenheter som bygget medför.

Ytterligare information:

projektchef, Erkki Mäkelä, Trafikledsverket, tfn. 029 534 3822, fornamn, efternamn@vaylavirasto.fi

projektchef, Hannu Ruhanen, Kyrkslätt kommun, tfn. 040 126 9866, fornamn,efternamn@kirkkonummi.fi

Arbetsplatschef Vilho Hiltunen, Kreate Oy, tfn 0500 874263, fornamn.efternamn@kreate.fi