Välj en sida

Syftet med den årliga kampanjen Håll dig på benen är att påminna om att man kan minska antalet halkningar genom sina egna handlingar och val. I synnerhet då föret är halt och vintrigt är det viktigt att reservera tillräckligt med tid för resorna, koncentrera sig på hur man går och se till att vara alert, påminner Kyrkslätts trafiksäkerhetsarbetsgrupp.

35 % av finländarna säger sig ha halkat minst en gång vintern 2020–2021 (kommunikationsministeriets publikation 2022:2). Människor i alla åldrar halkar, men de påföljande skadorna är oftast allvarligare bland de äldre. Personer i arbetsför ålder råkar ut för många halkningsolyckor, och följderna syns årligen som sjukfrånvaro och betydande kostnader. Riskfyllda platser för halkning är t.ex. den egna gården och arbetsplatsens parkeringsplats.

Halkning kan undvikas genom att välja skor enligt föret och genom att använda halkskydd som fästs på skorna eller dubbskor.

Ytterligare information och artiklar på finska om temat finns på kampanjsidan: https://www.kotitapaturma.fi/pysy-pystyssa/#d310d88a

Röda korset