Välj en sida

Föreningen Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry har 24.8.2023 inlett iståndsättningen av Jolkbyån på Kyrkdalsparkens område för att göra platsen mer gynnsam för öringar att stiga upp i ån och leka.

Det kommer att finnas arbetsmaskiner i Kyrkdalsparken med anledning av detta. Arbetet utförs huvudsakligen med talkokrafter. Personer med intresse för talkoarbetet och saken i övrigt kan bekanta sig med Virho ry:s webbplats https://virho.fi/ där föreningens kontaktuppgifter finns.

Ytterliga information

Kunnossapito@kirkkonummi.fi