Välj en sida

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde i går att pedagogie magister, eMBA Jaana Suihkonen väljs till ny förvaltningsdirektör i kommunen.

Tjänsten söktes under den utsatta tiden 6-22.4.2022 av totalt 17 personer av vilka 6 kallades till intervjuer.

Förvaltningsdirektören leder kommunens gemensamma tjänster och ansvarar för att kommunens förvaltning är effektiv och resultatgivande samt för den övergripande utvecklingen av förvaltningen. Förvaltningsdirektören är underställd kommundirektören och är medlem i kommunens ledningsgrupp.