Välj en sida

Entreprenaden börjar med belysningen på lv 11287 Lamminpäävägen. Lampor installeras på Lamminpäävägen mellan nr 280 och kommunens gräns. När arbetet blir färdigt fortsätter man till belysningen på lv 11273 Österbyvägen. Österbyvägen får belysning på avsnittet Hasselvägen-Aavaranta. 

Båda vägarna är allmänna vägar och ägs av Nylands NTM-central. Kyrkslätts kommun bygger ändå belysning på de här avsnitten och belysningen blir kvar i kommunens ägo.  

Arbetet börjar 12.9.2022 och beräknas blir färdigt före utgången av år 2022.

Entreprenör för objekten är Sähköverkkopalvelu Finland Oy.

Vi beklagar eventuella störningar som arbetet förorsakar.

Du får mer information om objektet genom att skicka e-post till adressen:  kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

 Lampor installeras på Lamminpäävägen mellan nr 280 och kommunens gräns

Österbyvägen får belysning på avsnittet Hasselvägen-Aavaranta