Välj en sida

Byggarbetet omfattar saneringen av gator och vattenförsörjning på område 13 i Veikkola i Kyrkslätt. Gator som ska saneras: Terrassvägen, Svedjeängsvägen, Trädgårdsvägen, Återvändsgränden, Backasvägen, Lammaskalliovägen och Gamlavägen mellan Päivärinnevägen-Lamminjärvivägen. Byggandet börjar 12.9.2022 och beräknas bli färdigt hösten 2023.

Oy Göran Hagelberg Ab är entreprenör för objektet.

Vi beklagar eventuella olägenheter som bygget medför.

Du får mer information om objektet genom att skicka e-post till adressen:  kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi