Välj en sida

Bildnings- och fritidsnämnden har vid sitt sammanträde 14.12.2022 beslutat att inkomstgränserna för fastställande av klientavgiften och servicesedeln inom småbarnspedagogiken från och med 1.3.2023 är följande:

Familjens
storlek

Inkomstgräns
1.8.2022
euro/mån 
Inkomstgräns
1.3.2023
euro/mån
Avgiftsprocent 
2 2913  3874 10,7 %
3 3758  4998 10,7 %
4 4267  5675 10,7 %
5 4777  6353  10,7 %
6 5284  7028  10,7 %

På grund av ändringen av inkomstgränserna justeras klientavgifterna för klienterna inom den kommunala småbarnspedagogiken och besluten om servicesedel för klienterna inom servicesedeldaghemmen från och med 1.3.2023. Klienterna kommer att informeras om ändringen med ett separat meddelande under vecka 5.

YTTERLIGARE INFORMATION

Bildnings- och fritidsnämnden 14.12.2022 § 67

http://kirkkonummise.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20221289-4