Välj en sida

Kyrkslätts kommun, Luckan rf, Röda Korsets svenska avdelning och svenska församlingen ordnar ett informationsmöte för ukrainare i privat inkvartering torsdag 12.5.2022 kl. 15–17.30 i Kyrkslättssalen i kommunhuset, adress Ervastvägen 2, Kyrkslätt

Mötet tolkas till ukrainska. Följande tjänster presenteras:

 

  • registrering vid ankomst till Finland, tjänsterna på förläggningen i Knektbro för dem som är i privat inkvartering
  • Kyrkslätts kommuns akuta hälsovårdstjänster
  • småbarnspedagogik för barn
  • utbildnings- och fritidstjänster
  • FPA:s tjänster (Folkpensionsanstalten)
  • Navigatorns tjänster, sysselsättning
  • organisationernas och församlingens verksamhet i Kyrkslätt 
     

Varmt välkommen!