Välj en sida

Vill du få mer synlighet för din organisations verksamhet och locka nya deltagare till verksamheten? Kom och lyssna på hur digitala verktyg och pågående projekt stöder din organisations synlighet.

Året 2024 är året för utnyttjande av organisationsinformation: organisationsverksamheten blir allt synligare i kommunernas och välfärdsområdenas digitala tjänster, evenemangskalendrar och kundhandledning.

Vid infomötet får du

  • aktuell information om pågående projekt, så som om servicekonceptet inom främjande av välfärd och hälsa och om utnyttjande av organisationsinformation i Västra Nylands välfärdsområdets och kommunernas kanaler.
  • veta hur organisationer kan dela information via Lähellä.fi-tjänsten och Suomi.fi-servicedatalagret.
  • konkreta tips för hur du kan använda Lähellä.fi-tjänsten

Plats: Kyrkslättssalen, Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt / på distans via streamen

Program

16.00 Kommunens inledning om temat: välfärds- och hälsoarbetet i samarbete med organisationerna
Johanna Pikkarainen, Kyrkslätt och Meri-Tuuli Risti, Vichtis

16.15 Suomi.fi-servicedatalagrets betydelse ur organisationernas synvinkel. Överblick över Västra Nylands välfärdsområdes RRP-projekt inom vilket man utvecklar digitala välfärds- och hälsoserviceplattformar samt kundhandledningen.
Venla Väyrynen, HyTe ry 

16.45 Presentation och demonstration av Lähellä.fi-tjänsten.
Myra Magnusson, HyTe ry

17.15 – 18.00 Workshop: handledning för att ta i bruk Lähellä.fi.

Tillställningen streamas och man kan delta antingen på distans eller på plats och ställe. I workshopen kan man endast delta på plats och ställe. Ta en egen dator med dig.

Anmäl dig via denna länk: https://q.surveypal.com/Jarjestotoiminta-nakyvaksi–infotilaisuus-2.5.2024