Välj en sida

Mikroföretag och små företag som är verksamma på landsbygden kan nu ansöka om stöd för att täcka en tredjedel av kostnaderna för övergången till förnybar energi. Med hjälp av stödet kan man skaffa till exempel solpaneler eller luftvärmepumpar och på detta sätt spara på elräkningen.

Övergången till förnybar energi stöds av EU:s medel för återhämtning. Investeringar i förnybar energi förutsätter inte att företaget växer, såsom vanliga företagsstöd på landsbygden.

Företagaren kan via Lantmäteriverkets karttjänst kontrollera om hans eller hennes företag är beläget inom ett stödberättigande område. Stöd beviljas inte företag i stadsområden. Andra avgränsningar av nyländska stödområden tillämpas inte i denna stödform.

Läs mera >>