Välj en sida

(uppdaterad 16.6.2022)

Coronavirusinfektion har samband med en ökad risk för blodpropp. Å andra sidan kan en ökad risk för blodpropp öka utvecklingen av allvarlig covid-19.

En bedömning av risken för blodpropp kan göras efter ett positivt hemtest eller laboratorietest för coronavirus.

Den som har testat positivt för coronavirus kan själv bedöma om hon eller han har en ökad risk för blodpropp. Boende i HUS-området kan göra en bedömning genom att logga in i tjänsten MinCoronainfo.fi,  där uppgifterna lagras och överförs till smittspårningen i hemkommunen. Man loggar in med bankkoder eller mobilcertifikat till tjänsten MinCoronainfo.fi. Ett annat alternativ för att göra en bedömning är att gå igenom frågorna på HUS webbplats.

Om det finns en ökad risk för blodpropp enligt bedömningen ska personen alltid ringa till hälsostationens återuppringningsnummer, tfn 09 2968 3401 må–to kl. 8–15.30 och fr 8–15  för en eventuell inledning av heparinbehandling. Om man får ett positivt resultat på hemtestet och enligt frågorna tillhör riskgruppen för blodpropp beträffande inledning av heparinbehandling, är det inte längre nödvändigt att söka sig till ett officiellt laboratorietest, utan heparinbehandling kan inledas på basis av det positiva hemtestet.

För intyg som berättigar till dagpenning vid smittsam sjukdom fordras fortfarande att coronasmittan konstaterats med ett officiellt laboratoriebekräftat PCR- eller antigentest.