Välj en sida

Stöd för ukrainare

I Porkkalan lukio ordnades ett välgörenhetscafé i april för att hjälpa flyktingar från Ukraina. Bakom idén var förstaårsstuderandena Claudia Johansson, Maliina Heikkilä och Satu Partanen, vars vilja att hjälpa gick från tanke till handling.

På caféet fick kunden själv bestämma priset på den vara som han eller hon köpte, och intäkterna donerades till Plans nödhjälpsinsamling. Plan är en internationell organisation för barnets rättigheter, och i dess värden ingår bland annat att hjälpa och bistå i krissituationer.

Det är underbart att det finns studerande vid Porkkalan lukio som aktivt vill påverka i samhället. Caféets grundare berättade att det under en vecka har kommit mera intäkter än väntat. En av caféets grundare konstaterade perfekt att ”också små gärningar har betydelse”.

Riksdagens talman besökte gymnasisterna

Måndagen 25.4 fylldes Porkkalan lukios auditorium av kursdeltagare i samhällslära och studerande från framtidslinjen, som hade kommit för att följa riksdagens talman Matti Vanhanens besök. Studerandena på framtidslinjen Maliina Heikkilä och Simo-Pekka Remes intervjuade talman Vanhanen utgående från frågor av studerandena. Tillställningen var avslappnad, och talman Vanhanen gav uttömmande svar på studerandenas frågor.

Tillställningen började med rektor Matti Auteros välkomsthälsning och en presentation av framtidslinjen, där studerandena berättade om sina erfarenheter av framtidslinjen. Ellen Tolkki, som i höstas börjat på linjen, berättade att hon ville pröva om framtidslinjen är något för henne. Nu efter att ha studerat ett år känner hon sig vara på rätt plats: framtidslinjen stöder hennes studier och olika läroämnen.

Maliina Heikkilä berättade för sin del att hon ville påverka samhällsfrågor och att hon därför är med i europeiska ungdomsparlamentet och välgörenhetsorganisationen Plan. Enligt Heikkilä bör skolan uppmuntra eleverna att gå med i politiken och påverkandet också utanför framtidslinjen.

Studerandena frågade Vanhanen bland annat om demokratins ställning i världen, motsättningar inom politiken och förstås Nato. Riksdagens talman önskade att modigt yttrande av åsikter skulle inspirera unga att delta i politiken.

Vetenskapstävlingen LUMA gav framgång

Porkkalan lukios lag Porkkalan Tieto deltog i den riksomfattande vetenskapstävlingen Harppi och framskred till final med sex andra lag. Lagen tävlade i team med fem personer i uppgifter i biologi, fysik, kemi och matematik. I tävlingen deltog nästan 90 lag från olika delar av Finland.

I kvalificeringen var uppgifterna flervalsuppgifter, och laget klarade av dem bra, så platsen i finalen var nådd!

I finalen var det mera tillämpade uppgifter och experimentella arbeten, och där stötte laget på ”en sorts tegelvägg” i en uppgift i geometrisk matematik. ”De första uppvärmningsfrågorna kändes lätta, men huvudfrågorna var jävligt svåra, eftersom jag inte lyckades komma på någon lämplig teori”, berättar en av lagmedlemmarna. Veikko Pajukangas minns särskilt av finalen: ”trots att situationen var spännande kunde vi laget emellan kommunicera galant under tävlingen”. I finalen kom laget på sjunde plats.

”Tävlingserfarenheten var bra. Fantastiskt hur vi klarade oss i kvalet”, berättar Oliver Mäkitalo. ”Lagandan var angenäm, och jag upplevde inte att man behövde tävla svettande”, beskriver Joonatan Herranen.

Porkkalan lukio är stolt över lagets framgång och uppmuntrar alla studerande att delta i olika tävlingar som mäter kunnande utöver studentskrivningarna.

Gymnasiediplomutställning i bildkonst på Fyyri

På Kyrkslätts huvudbibliotek Fyyri firades vernissage av Porkkalan lukios och Tapiolan lukios gymnasiediplomutställning i bildkonst 9.5.2022. Utställningen är en årlig gemensam tradition. I år avlade sju studerande vid Porkkalan lukio gymnasiediplom.

I år fanns det sex ämnesalternativ i de nationella uppgifterna för gymnasiediplomet. Teman var bland annat ”abstrakt”, ”skydd” och ”vår skola”.

Ett ämnesalternativ var också ”händer”, som Juuso Savolainen valde. I hans verk ”Melting Flowers” förevisar de målade händerna en fin blombukett för tittarna. Det som gör målningen intressant är att blombuketten rinner mellan fingrarna så som vatten.

Enya Doyles diplomarbete heter ”Julkkispuuroa aamupalaksi”. I målningen äter en flicka frukost, men i stället för den traditionella gröten finns det kändisars huvud på tallriken. Doyles uppfinningsrika arbete har gjorts med blandteknik.

Utställningen är öppen ända till 28.5.2022.

***

Text: Mihret Lavi, Hanna Kallunki ja Satu Seppälä

Bilderna: Verk på gymnasiediplomutställningen i bildkonst i Fyyris utställningsrum. Till gymnasiediplomen hör en skriftlig portfolio och de är utställda på Fyyri vid sidan om verken. Foto Satu Seppälä.