Välj en sida

Kyrkslätts och Vichtis kommuners gemensamma projekt Pienen ja keskisuuren kunnan kustannustehokkaan ilmastotyön malli har avslutats framgångsrikt. Kyrkslätt har aktivt samarbetat med Vichtis kommun för att klimatarbetet till ett projekt. Projektet, som nu avslutas i november 2022, är redan det andra gemensamma klimatprojektet för kommunerna i sin serie.  Målet för projektet, som hör till miljöministeriets program Kommunernas klimatlösningar, var att kartlägga lösningar för kostnadseffektivt klimatarbete i kommunerna.

Projektidén uppstod från observationen att klimatarbetet ofta tävlar om resurser, uppmärksamhet och faktorer med de skyldigheter och till och med kriser som andra kommuner berörs av. Därför är det viktigt att man genom kommunalt klimatarbete inte bara strävar efter att minska utsläppen, utan också stödja kommunens ekonomi och livskraft. Kostnadseffektivt klimatarbete är effektivt och stödjer såväl den ekologiska, sociala som ekonomiska hållbarheten.

De kostnadsbesparingar som uppnås genom kommunernas klimatarbete anknyter i huvudsak till energieffektivitetsarbetet på fastigheterna. Kommunernas gemensamma klimatkoordinator som anställdes för klimatprojektet sammanställde infopaketet om möjligheterna för kostnadseffektivt klimatarbete och sammanställde Kyrkslätts och Vichtis energieffektivitetsnätverk, som tjänar som forum för kollegialt stöd och lärande. Kyrkslätts och Vichtis lärdomar av projektet har samlats i bygganvisningen för kostnadseffektivt klimatarbete.

– Min uppgift som klimatkoordinator var att uppmuntra sektorerna att verkställa kostnadseffektiva klimatlösningar och producera information och material som behövs som stöd för arbetet, berättar Vera Järvenreuna.

I projektet utvecklades utöver de konkreta klimatåtgärderna också praxis för och organisering av kommunernas klimatarbete. Kyrkslätt fick till exempel den första rapporten om uppföljningen av klimatarbetet. Rapporten görs i fortsättningen regelbundet.

Ett av målen i projektet var att engagera kommuninvånarna och företagen i kolneutralitetsmålen. En fyrdelad webbinarieserie om möjligheterna för kostnadseffektivt klimatarbete ordnades för företag. Evenemang ordnades också för kommuninvånare. På Klimatlive, som utgjorde det avslutningsevenemanget i projektet, svarade kommundirektör Tarmo Aarnio på kommuninvånarnas frågor med klimattema.

– Bara cirka en tiondel av utsläppen i Kyrkslätts område uppstår från kommunorganisationens verksamhet, så kommunen intar en viktig roll när den möjliggör en hållbar vardag för invånarna och företagen, konstaterar Järvenreuna.

När klimatlagen, som ska uppdateras, träder i kraft under nästa år får kommunerna för första gången skyldigheter som gäller klimatarbete. Trots att klimatprojektet avslutas fortsätter arbetet för främjande av utsläppsminskningsmålet i kommunstrategin. Till Kyrkslätt och Vichtis anställs en gemensam fast anställd klimatresurs, om Kyrkslätts kommunfullmäktige godkänner befattningen i budgetbehandlingen.

– Den gemensamma klimatresursen mellan de två kommunerna har visat sig vara en kostnadseffektiv och fungerande lösning. Utveckling av samarbetspraxis har varit ett av de centrala resultaten av projektet, sammanfattar Järvenreuna.

Mer information om projektet på kommunens Hinku-sidor.