Välj en sida

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har idag beslutat att helt och hållet upphäva sammankomstbegränsningarna som hör ihop med coronan i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område från och med måndag 14.2.2022.

Enligt den regionala coronakoordinationsgruppens bedömning och sjukvårdsdistriktets utlåtande är det inte längre nödvändigt att fortsätta begränsningarna då epidemisituationen planar ut. I enlighet med rekommendationen häver regionförvaltningsverket sammankomstbegränsningarna från och med måndag.

Hälsosäkerheten ska fortfarande iakttas i användningen av lokaler

I hela Södra Finlands område gäller fortfarande regionförvaltningsverkets bestämmelse som i stor omfattning förpliktar de aktörer som svarar för användningen av olika lokaler att förebygga smittorisk som förorsakas av närkontakter. Bestämmelsen grundar sig på paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar.

Ingen verksamhet är med stöd av bestämmelsen förbjuden i lokalerna och inga säkerhetsavstånd av någon viss längd förutsätts, utan syftet med bestämmelsen är att effektivera hälsosäkerhetsåtgärder. Aktören bedömer själv på vilket sätt smittorisken kan förebyggas: man kan till exempel placera kundplatserna glest, effektivera ventilationen eller se till att besökarna anländer etappvis.

Bestämmelsen gäller till exempel motionslokaler, butiker, bibliotek och museer beroende på personantalet. Också lokaler som används för offentliga tillställningar hör inom ramen för bestämmelsen.