Välj en sida

Du vet väl att du i kommunens karttjänst kan följa med vinterunderhållsarbetena som utförs på just din hemgata. Uppgifterna om vinterunderhållet uppdateras på kartan nästan i realtid. På servicekartan har det märkts ut med olika färger vilka gator som plogats och sandats.

https://www.kyrkslatt.fi/plogning-och-sandning

Gatorna sköts i ordningsföljden enligt underhållsklassificeringen. Klassificeringsgrunder är trafikens mängd, kvalitet och behov. Först sköts huvudlederna och matargatorna. Bostadsgatorna hör till underhållsklass 3.
Underhållsklassificering av gator i Kyrkslätts kommun- vinterunderhållsarbeten (pdf), godkänd i samhällstekniska nämnden 29.10.2019.

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) svarar för underhållet av allmänna vägar.

Meddela om alla trafikproblem på landsvägar och om sådant som kräver omedelbara åtgärder på NTM:s responskanal eller Vägtrafikantlinjen 0200 2100 (24/7).

För vinterunderhållet på enskilda vägar svarar väglagen eller vägdelägarna, om det inte ingåtts avtal med kommunen om skötseln av vägen.

Ytterligare information kunnossapito@kirkkonummi.fi

TA KONTAKT

Du kan lämna respons på vinterunderhållet och ställa frågor via det elektroniska responssystemet. Alla meddelanden som lämnats via responssystemet läses och skickas till de sakkunniga för åtgärder.

Underhållsenhetens kundtjänst vardagar kl. 8–16 på numret 040 8649 084.