Välj en sida

I Gesterbyn koulu skedde måndag 11.12.2023 en farlig situation som krävde primärsläckning i skolans utrymmen. Skolans elever och personal evakuerades för en stund till parkeringsplatsen. Räddningsverket kom till platsen och lokaliteterna har granskats.

Skoldagen fortsatte efter det här som normalt enligt läsordningen. Inga skador uppstod. Elevernas vårdnadshavare har informerats om saken via Wilma.