Välj en sida

I samband med att vattenledningen gick sönder kan det ha kommit orenheter i vattenledningen, och Esboregionens miljö- och hälsoskydd har bestämt som säkerhetsåtgärd att vattenledningarna ska desinficeras på de för närvarande trycklösa fastigheterna.

Desinficeringen av vattenledningarna inleds måndag 18.3.2024 cirka kl.16 och beräknas pågå ända till 19.3.2024 kl. 16. Under desinfektionen får man inte använda vattnet till annat än att spola toaletten. Klorerat vatten kan orsaka irritation om man dricker det eller duschar i det.

Invånarna uppmanas att låta kranarna rinna i sina bostäder tills man känner en tydlig klorlukt från vattnet från alla kranar.

Efter att desinfektionen avslutat sköljs rörsystemet. Under sköljningen bör invånarna låta kranarna rinna så att det klorerade vattnet avlägsnas ur rören.

Efter desinfektionen och sköljningen träder uppmaningen att koka kranvattnet i kraft. Om detta informeras separat.

Efter sköljningen tas vattenprov ur nätverket för att säkerställa vattenkvaliteten.

Tillfällig vattendistribution ordnas i korsningen mellan Gamla Hindersbyvägen, Gamla Sjukhusvägen och Doktorsstigen cirka kl. 16 (ta med egna kärl).

Förbudet att använda vatten är i kraft tills vidare.

Vi informerar nästa gång om saken tisdag 19.3.2024 före kl. 16.

18.3.2024

Vi beklagar störningen.

Mari Nevas                                                  Maria Lehtinen

ledande stadsveterinär                                Driftschef

Esboregionens miljö- och hälsoskydd           Kyrkslätts Vatten            

talousvesivalvonta@espoo.fi                        tfn 040126 9576