Välj en sida

Meddelande (.pdf)

På Festbergets område gick en vattenledning sönder måndag 15.1.2024. Esboregionens miljö- och hälsoskydd utfärdade 15.1.2024 ett förbud att använda vatten på Festbergets område.

Efter reparationerna upphävde Esboregionens miljö- och hälsoskydd förbudet att använda vatten på Festbergets område 16.1.2024, och samtidigt trädde i kraft en uppmaning att koka vattnet.

Vattenprover togs ur nätet 17.1.2024. Enligt resultaten på vattenproverna är vattnets mikrobiologiska kvalitet bra.

Esboregionens miljö- och hälsoskydd upphäver med detta meddelande uppmaningen att koka vattnet på Festbergets område. Vattnet kan användas normalt.

Om kranvattnet är grumligt eller har avvikande färg eller lukt ska man låta vattnet rinna tills det är klart. Om vattnets kvalitet inte förbättras efter att det har runnit i 10 minuter, kontakta Kyrkslätts vattens journummer 09-2967 2275.

 
Vi beklagar störningen.

Esbo 18.1.2024

Mari Nevas                                               Maria Lehtinen

I stadsveterinär                                         driftschef

Esboregionens miljö- och hälsoskydd        Kyrkslätts Vatten            

talousvesivalvonta@espoo.fi                     tfn 040 126 9576