Välj en sida

Utvecklingsuppgiften Kultur i byn i Nyland informerar 6.6.2022

Bor du i en by i västra eller mellersta Nyland? Hurdana kultur- och fritidstjänster vill du ha?

Hur tycker du att de nuvarande kultur- och fritidstjänsterna i byarna borde utvecklas? Och hur kunde konst och kultur göras mera tillgängligt i byarna? Utvecklingsuppgiften Kultur i byn i Nyland utreder med hjälp av en enkät invånarnas belåtenhet och önskemål i fråga om kultur- och fritidstjänster i byarna i västra och mellersta Nyland.

Enkäten kan besvaras fram till 30.6.2022 på webbadressen:

• Västra Nylands invånarenkät (https://forms.office.com/r/qTkAJZziHk)

• Mellersta Nylands invånarenkät (https://forms.office.com/r/t1HHkWBVmZ)

Om du vill kan du svara på enkäten på en pappersblankett i kommunernas biliotek och bokbussar (Lojo, Raseborg och Tusby). Resultaten av enkäten offentliggörs på hösten.
Enkäten gäller byar och glesbygdsområden i kommunerna i västra och mellersta Nyland. Enkäten gäller inte Helsingfors, Vanda och Esbo. Resultaten används i planeringen av kulturtjänster.
För ett år sedan gjorde vi en liknande enkät i östra Nyland och vi fick nästan 600 svar från hundra olika byar. Vi hoppas att så många som möjligt även nu har tid att svara på frågorna. Särskilt de fritt formulerade svaren ger värdefull information till dem som ansvarar för kulturverksamheten i kommunerna. Även personer som bor tillfälligt i byarna, så som sommargäster och distansarbetare, kan svara på enkäten. Om det behövs får man gärna hjälpa andra att svara, till exempel barn, säger Sari Hilska som är koordinator för utvecklingsuppgiften Kultur i byn.

Delta i utlottning av presentkort

Bland dem som svarar på enkäten lottas det ut 3 presentkort värda 50 euro. Vinnarna kan själva välja om de vill ha ett presentkort till Lippu.fi, glassbilen eller ett artotek eller en museiaffär i Nyland. Utlottningen sker i början av juli. Om du vill delta i utlottningen av presentkort ska du ge dina kontaktuppgifter, annars kan du besvara enkäten anonymt.

Utvecklingsuppgiften Kultur i byn

Enkäten ordnas av utvecklingsuppgiften Kultur i byn i Nyland. I projektet deltar förutom kommunerna i Nyland även regionala kulturaktörer. Den tvååriga utvecklingsuppgiften som koordineras av Borgå stad och finansieras av undervisnings- och kulturministeriet inleddes i östra Nyland 2021. I år flyttades fokus till västra och mellersta Nyland.
Syftet med utvecklingsuppgiften är att
• förstärka och utveckla nätverk och samarbetet för kommunerna och kulturaktörer i regionen
• sysselsätta professionella inom konst och den kreativa branschen i den egna regionen
• göra konst och kultur tillgängligt för invånare i byar och öka invånarnas deltagande i planering och ordnande av tjänster.

Bekanta dig närmare med utvecklingsuppgiften Kultur i byn på webbsidan: www.borga.fi/kultur-i-byn

Ytterligare information:
Utvecklingskoordinator Sari Hilska, Borgå stads kulturtjänster, tfn 040 482 2004, sari.hilska@porvoo.fi