Välj en sida

HRT:s mål är att år 2026 ha en gemensam stadscykeltjänst i regionen, så kunderna kan använda stadscyklar oberoende av kommungränserna. Den nya tjänstens potential och egenskaper utreds som bäst i samarbete med 11 kommuner. De nuvarande avtalsperioderna för stadscyklarna i Helsingfors, Esbo och Vanda utgår år 2025.

I behovsutredningen, som leds av HRT, deltar förutom Kyrkslätt även Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Sjundeå, Sibbo, Kervo, Tusby, Nurmijärvi och Hyvinge. I behovsutredningen tar man inte ställning till om kommunerna deltar i den regionala stadscykeltjänsten.

Det förväntas inte ännu att kommunerna förbinder sig till anskaffningen, utan i det här skedet utreds verksamhetsförutsättningarna för tjänsten och dess kostnader, potential och egenskaper i regionen. Kommunerna beslutar om de eventuellt deltar i stadscykeltjänsten och anskaffningen av den separat under sommaren och början av hösten 2024. Konkurrensutsättningen inleds efter det senare på hösten 2024.

Se ytterligare information om HRT:s nyhet: https://www.hsl.fi/hsl/uutiset/uutinen/2024/03/uuden-kaupunkipyorapalvelun-valmistelu-on-nyt-kaynnissa