Välj en sida

Till HRM:s Sortti-insamlingsbilar kan man gratis lämna farligt avfall, metallskrot samt el- och elektronikapparater som samlats hemma. Bilarna kör runt i olika delar av Kyrkslätt under fyra dagar och stannar på 16 olika platser.

Helsingforsregionens miljötjänster HRM börjar sin Sortti-insamlingsbilsrunda i Kyrkslätt. Stoppställen, exakta tidtabeller och hållplatskartan finns på webbsidan hsy.fi//sv/insamlingsbilar

Sortti-insamlingsbilarna tar emot följande avfall: 

  • Farligt avfall från hushåll, såsom färger, lacker och murbruk, frätande kemikalier, motorolja och bensin, lösningsmedel och frätande kemikalier, gödningsmedel samt batterier. Bland vardagliga produkter som är farligt avfall finns exempelvis hår- och nagellack samt parfym. 
  • Elektriska och elektroniska apparater, såsom tvättmaskiner, TV-apparater, kaffebryggare, telefoner och datorer, batteridrivna och uppladdningsbara produkter. Batterier och ackumulatorer måste avlägsnas och sorteras som farligt avfall. 
  • Metallskrot från hushåll, såsom stekpannor, tvättställningar, möbler med metallramar, trasiga cyklar och annat större metallavfall som inte kan sorteras i fastighetens eller Rinki-ekopunkternas småmetallbehållare. 

Andra typer av avfall kan inte lämnas till insamlingsbilarna. Till exempel förpackningar från apparater kan inte tas emot på grund av platsbrist och avfallshantering; de måste sorteras i hemmets insamlingsbehållare eller föras till en Rinki-ekopunkt. 

Det är också viktigt att notera att farligt avfall som tryckimpregnerat trä, asbest, fyrverkerier, gasflaskor eller annat explosivt material inte kan lämnas till Sortti-insamlingsbilarna. Läkemedel tas emot på apotek. 

Varje avfallssort har sin egen insamlingsbil 

Farligt avfall från hushåll, elapparater och metallskrot samlas var för sig i egna insamlingsbilar. Bilarna tar emot avfall på varje hållplats i 30 minuter. Större mängder avfall ska föras direkt till Sortti-stationen, detta avfall är gratis. 

Metallavfall och elapparater som lämnas till insamlingsbilarna återvinns som råmaterial till nya produkter. Farligt avfall görs ofarligt vid behandlingen och en del av det kan återvinnas. Farligt avfall kan orsaka skada eller vara farligt för människor, djur och miljön om det hanteras felaktigt. Det får aldrig slängas bland blandavfall eller släppas ut i naturen eller ner i avloppet. 

Insamlingsrundan som genomförs med hjälp av två bilgrupper fortsätter även i Helsingfors fram till 28.5 och i Vanda fram till 3.6.

Översättning gjord av AI.

Sortti-insamlingsbilarna kör runt i Kyrkslätt 29.5–4.6. – HSY