Välj en sida

Hösttalko på Ragvalds museiområde torsdag 22.9.2022 – Kom och bekanta dig med köksträdgården, spinning och Knattestigen

Fastän hösten har kommit och museernas utställningar är inte längre öppna på Ragvalds, kan du bekanta dig med det traditionella kulturlandskapet och naturen året om. På hösttalkot kan hela familjen få lära sig om områdets natur och historia genom att delta i en trevlig utomhusdag torsdag 22.9.2022 kl. 16-18. Ragvalds ligger ungefär 1,5 km från Kyrkslätts centrum, på adressen Överbyvägen 140. Parkeringsplatsen finns på norra sidan av vägen, och det är lätt att komma till museiområdet också med cykel eller buss. Evenemanget är på finska, men du kan också få råd på svenska.

Plantdelning till talkodeltagarna i undervisningsträdgården

I undervisningsträdgården vid Ragvalds huvudbyggnad guidar museiassistent Reetta Kandolin kl. 16-18. Trädgårdens och vägrenarnas växter har märkts ut med namnskyltar med hjälp av vilka man själv kan identifiera nya och intressanta växter. Om det råkar regna berättar Reetta Kandolin i museets drängstuga om odlingsmetoden No dig i hemträdgården.

Köksträdgårdens växter har frodats under sommaren och vissa arter finns det så rikligt av att man blir tvungen att gallra dem i rabatter och vägrenar. Den här hösten gallras färgkulla, stor ormrot, cikoria, oxtunga, gullnattljus, ålandsrot, kungsmynta och såpnejlika och eventuellt humle. Om du är intresserad av plantor, ta med dig tidningspapper och påsar eller hinkar för att transportera dina plantor.

Det finns också följande frön som torkats under sommaren: aklejruta, fjällkvanne, bondbönan Aunus. Du kan själv skörda följande: lungrot, rysk dragon.

Prova på spinnrocken och sländan eller ta en sväng på Knattestigen

I spannmålsmagasinet kan du bekanta sig med spinning på slända och spinnrock under guidning av kulturdirektör Maaret Eloranta kl. 17-18. Du får också själv trampa spinnrocken och när det löper kan du prova på att spinna.

Besökarna kan med hjälp av mobilguiden eller skyltarna i terrängen självständigt bekanta sig med Knattestigen som börjar vid spannmålsmagasinet. Stigen går i den närbelägna naturen från riängen till skogsdungen och vidare via bergsängen till Eliasvillans gårdsmiljö. https://emuseo.fi/kirkkonummitarinat 

Ragvalds museiområde på mobilen i eMuseo

Ragvalds museiområdes broschyrer och i synnerhet Knattestigen för barnfamiljer har publicerats på Finlands Hembygdsförbunds webbplats eMuseo. De anställda kan ge råd hur du använder mobilbroschyrerna på mobiltelefonen. På samma plats hittar du också presentationer av andra intressanta hembygdsobjekt. https://emuseo.fi/emuseolanding/fi

Välkommen!

Kyrkslätts kommun, kulturtjänsterna

https://www.kyrkslatt.fi/ragvalds-sv-1

https://fi-fi.facebook.com/ragvalds/