Välj en sida

Anmälan till höstlovsaktiviteter för barn och unga börjar 4.9 kl. 9.00. Hösten 2023 ordnar ungdoms- och idrottstjänsterna höstlovsaktiviteter i centrum och Masaby. Det utlovas bland annat en höstlovsklubb i Masaby och en svenskspråkig klubb i centrum. Ungdomslokalerna håller också öppet under höstlovsveckan i Masaby, Veikkola och centrum.

Hobbybilen kör omkring i Kyrkslätt under höstlovsveckan och erbjuder gratis verksamhet på olika ställen.

Ytterligare information och öppettider för ungdomslokalerna hittar du på adressen:

https://www.kyrkslatt.fi/ungdomslokaler

Hobbybilens tidtabell uppdateras senare på sidan https://www.kyrkslatt.fi/hobbybilen

En del av verksamheten ordnas på båda inhemska språken.

Du hittar närmare uppgifter om verksamheten som kräver anmälan i det elektroniska anmälningssystemet på adressen: https://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi/index.php?l=sv 

Ytterligare information om höstlovsaktiviteter för barn och unga:

https://www.kyrkslatt.fi/verksamhet-under-lovtiderna

Villkor för avbokning av verksamheten: 

Platserna fylls i anmälningsordning med beaktande av åldersgränserna. Kom ihåg att kolla tidpunkterna för annullering av lägren i samband med anmälan. Alla som anmält sig får ett lägerbrev per e-post i vilket lägerplatsen bekräftas eller det informeras om reservplats.

Ändringar i verksamheten och antalet kunder är möjliga. 

Höstlovsverksamheten ordnas av: 

Kyrkslätts ungdoms- och idrottstjänster