Välj en sida

Gatubelysningen underhålls 2 gånger om året. Årets andra servicerunda börjar 3.10.2022 och tar cirka 6 veckor.

Under rundan tänds gatubelysningen områdesvis dagtid och de trasiga lamporna repareras.

Vi börjar inte reparera enskilda lampor separat.