Välj en sida

Hösten får älgar och hjortar att röra på sig – sänk din körhastighet
 

Hösten och skymningen ökar risken att träffa på en älg eller hjort på körbanan. Särskilt då sikten är begränsad på grund av regn, mörker eller någon annan orsak är det viktigt att sänka hastigheten. Sänkt körhastighet ger extra tid att reagera på plötsliga situationer och minskar även skador vid en eventuell kollision.

 

Under åren 2017-2021 har det enligt Storviltassistansens (SRVA) statistik skett 881 hjortdjursolyckor i Kyrkslätt. I de flesta olyckorna undvek man personskador. Bara en liten del av dessa olyckor kommer till polisens kännedom. Enligt polisens uppgifter skedde åren 2017-2021 fem hjortdjursolyckor som ledde till personskador. Av dem ledde en olycka till döden.

 

Viltstängslets öppningar är riskplatser

Förutom genom chaufförernas uppmärksamhet och sänkning av hastigheten strävar man efter att minska älg- och hjortolyckor med viltstängsel. Viltstängslet mellan Veikkola i Kyrkslätt och Muijala i Lojo blir snart färdigt. Det bör dock beaktas att man lämnat två öppningar längs vägavsnittet som stänglas för att göra det möjligt för djuren att röra sig. På dessa platser önskar man sig grönbroar, men tills vidare har NTM-centralen inte haft pengar att bygga sådana. Bland annat i korsningen mellan vägarna E18 och 110 finns en öppning i viltstängslet som kommer att märkas ut med märke för varning för älg.

 

Hjortdjursolyckor händer ofta i skymningen eller mörkret
 

Då jaktsäsongen börjat på hösten rör älgar och hjortar på sig mer än tidigare och sannolikheten att stöta på dem även på bilvägen ökar. På hösten får dessutom brunsttiden och älgarnas vandring till vinterbetesmarker djuren i rörelse. Trafiksäkerhetsarbetsgruppen i Kyrkslätt påminner om att sänkning av hastigheten är det säkraste sättet att undvika älg- och hjortolyckor. Dessutom är det bra att genast då det skymmer använda helljus och iaktta vägkanterna.

 

Hjortdjursolyckor sker året om, men flest olyckor sker mellan september och december mellan klockan 16 och midnatt.

 

Trafikskyddets tips för att undvika älgolycka
 

·        Sänk hastigheten på område med varning för älg eller om du ser jägare i närheten av vägen.

·        Använd helljus så mycket som möjligt i skymning och mörker.

·        Håll koll på vägkanterna särskilt på platser där träd eller busksnår växer i närheten av vägen.

·        Om ett djur springer ut på vägen, försök väja bakom djuret.

 

Ring alltid nödnumret 112 om du krockar med ett hjortdjur, stort rovdjur eller vildsvin!

 

Källor och mer information:

 

https://www.liikenneturva.fi/sv/i-trafiken/djurolyckor/

https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/hirvikolaririski-syksylla-suurin-pienenna-itse-onnettomuusriskia

https://mobilityanalytics.ramboll.com/onn/hirvielain/

https://yle.fi/uutiset/3-12144290