Välj en sida

Bildnings- och fritidsnämnden (BFN 14.12.2022/§ 68) beslutade 14.12.2022 att grundpriset för småbarnspedagogikens inkomstbundna servicesedel är 881 euro fr.o.m. 1.1.2023.

Servicesedelbesluten som beviljats med anledning av höjningen av grundpriset för servicesedeln justeras fr.o.m. 1.1.2023. Man börjar fatta klienternas beslut om servicesedel under vecka 51. Besluten skickas via Suomi.fi-tjänsten.

Höjningen av servicesedelns grundpris påverkar inte klienternas självriskandel.

YTTERLIGARE INFORMATION

Bildnings- och fritidsnämnden 14.12.2022 § 68

http://kirkkonummise.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20221289-5