Välj en sida

Seniorerna i Kyrkslätt fick njuta av en aktiv höst då hobbybilen för seniorer körde runt till olika populära utemotionsplatser. Bilen besökte bl.a. Velmo i Veikkola, Jerikobackens motionstrappor, Kantviks näridrottsplats och seniorparken i Kyrkdalen. Hobbybilen för seniorer nådde 200 seniorer under hösten. unika seniorbil har erbjudit de äldre möjlighet att njuta av friluftsliv med hjälp av olika redskap och motionsmetoder.

Under hösten har bilen fått många äldre runt om i kommunen att röra på sig genom att möjliggöra mångsidig motion och ledda evenemang. Promenader, diverse muskelkonditionsövningar och trappgående på olika sätt har varit populära motionsformer. I hobbybilen har man också kunnat bekanta sig med områdets historia då Kyrkslätts kulturtjänster och idrottstjänster i samarbete ordnat kulturpromenader i Veikkola och Kantvik.

Seniorbilen har under hösten visat sig vara ett mycket lyckat koncept, och de lokala invånarna har uttryckt sin önskan om en fortsättning. Önskemålen har uppfyllts då hobbybilen för seniorer fortsätter ännu mer aktivt under våren 2024. Ny motionsplats är Masaby, och det kommer att ordnas ännu flera kulturpromenader och evenemang i samarbete med andra instanser! Seniorbilen kommer även i fortsättningen att erbjuda mångsidigt och glatt motionerande för de äldre i Kyrkslätt.

Hobbybilen för seniorer kör enligt sin tidtabell 5.2.2024–14.6.2024
(ändringar är möjliga)

Måndagar kl. 10.30–11.30 Veikkola
Måndagar kl. 12.30–13.30 Masaby
Fredagar kl. 11.00–12.00 Centrum eller Kantvik

Ingen förhandsanmälan behövs och verksamheten är avgiftsfri. Välj fritt vilka motionspass som passar din tidtabell.  På plats finns alltid en idrottsinstruktör för att ge handledning och råd.

Ytterligare information och tidtabell: https://kyrkslatt.fi/seniorbil/

Hälsoidrottsinstruktör Johanna Tyrväinen tfn 040 561 2203 johanna.tyrvainen@kirkkonummi.fi