Välj en sida

Hissen vid perrong 1 på järnvägsstationen är ur bruk på grund av ett tekniskt fel som förorsakats av en vattenskada.

Reparationen av hissen pågår, men det är ännu oklart när reparationen blir färdig.

Vi beklagar olägenheterna som förorsakas av felet.

Ytterligare information: kunnossapito@kirkkonummi.fi