Välj en sida

Kyrkslätts kommun har i fjol tagit i bruk den regionala beredskapscentralens verksamhet (AVAK) som en del av kommunens beredskap för och beräkning av olika störningssituationer. I utvecklingen av verksamheten ordnar Kyrkslätts kommun en beredskapsövning som en del av Försvarsutbildningen MPK:s Hembygdsövning Säkerhet i Nyland 2022 lördag 3.9.2022.

– Föreningar och frivilliga aktörer i Kyrkslätt spelar en viktig roll när det gäller utvecklingen och säkerställandet av kommunens grundfunktioner vid olika störningar av de normala förhållandena. AVAK-verksamheten och Hembygdsövningen som nu hålls erbjuder ett nytt och konkret sätt att utföra det här arbetet tillsammans, och verksamheten testas vid kommunens egen beredskapsövning, tillsammans med MPK, säger Kyrkslätts kommundirektör Tarmo Aarnio.

Vid beredskapsövningen beskrivs ett olycks- och evakueringsscenario. Deltagare är bl.a. Strålsäkerhetscentralen, Rädda Barnen rf och FRK:s lokalavdelning, som övar i Hembygdsövningen.

Då en störning inträffar startas den regionala beredskapscentralen (AVAK) med kommundirektörens beslut. AVAK fungerar enligt förordningarna och anvisningarna som getts av kommunens ledningsgrupp som ett samarbetsorgan för de frivilliga aktörerna och myndigheterna. Samtidigt producerar man i realtid för kommunen en situationsbild som behövs vid ledningen under en störningssituation. Den här gången grundas AVAK både i centrum och i Veikkola.

– Störningssituationer som hänför sig till kommuninvånarnas liv kan till exempel vara omfattande elavbrott, störningar i vattendistributionen, större olyckor, kemikalieläckage och större skogsbränder. Den gemensamma nämnaren är att de har en betydande effekt på medborgarnas liv och säkerhet, och det är fråga om ett samarbete mellan många olika experter och aktörer, berättar ledaren för Hembygdsövningen Antti Rautiainen från Försvarsutbildningsföreningen. – Resiliensen, dvs. kriståligheten kan ökas genom att träna olika färdigheter på MPK:s kurser.

– Den regionala beredskapscentralen är en ny verksamhetsmodell, men allt flera kommuner, bl.a. Lojo, håller på att ta den i bruk. Beredskapscentralens verksamhetsmodell skapas i samarbete med kommunen och organisationerna. Därför är det fint att både kommunens befattningsinnehavare och frivilliga reservister och radioamatörer deltar i AVAK-kursen, konstaterar AVAK-kursens ledare Kati Aaltio.

 Utbudet av hembygdsövningar

Hembygdsövningen Säkerhet i Nyland 2022 ordnas 2–8.9.2022 och den består av kurser om säkerhet och beredskap i vardagen för såväl myndigheter som för allmänheten. Största delen av de öppna kurserna sker som undervisning på plats lördag 3.9, och man kan anmäla sig till dem via MPK:s utbildningskalender på adressen www.mpk.fi. Kallelse sänds skilt till de som deltar i kurserna som riktar sig till myndigheter, Det lönar sig att kolla närmare uppgifter, bl.a. kursernas tidpunkter, på MPK:s sidor.

Öppna kurser avsedda för alla är Arjen turvallisuus, varautuminen ja maanpuolustus (Säkerhet, beredskap och försvar i vardagen), Varavoima kotitalouksille (Reservkraft för hushåll), Öljyntorjunnan peruskurssi (Grundkurs i oljebekämpning) och kursen Barn i kris. Välkommen med för att lyssna, diskutera och lära dig.

Kurser riktade till frivilliga aktörer och ansvarspersonerna i kommunerna (Kyrkslätt, Nurmijärvi, Tusby, Träskända och Lojo) ordnas kurser om AVAK-verksamheten, vattenförsörjningens beredskap och utveckling av oljebekämpningsverksamheten (Kyrkslätt, Sjundeå, Ingå och Vichtis) och ordnande av kommunikationen under undantagsförhållanden på kommunnivå. Syftet med kurserna är att utveckla ansvarspersonernas och de frivilliga aktörernas kunnande och ge nya redskap för samarbetet.

Länkar till anmälan till de öppna kurserna:

Arjen turvallisuus, turvallisuus, varautuminen ja maanpuolustus

https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/158016

Varavoima kotitalouksille

https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/158014

Öljyntorjunnan peruskurssi

https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/158017