Välj en sida

Flyttbara hastighetsdisplayer av NTM-centralen i Nyland är årligen i bruk på Kyrkslätts landsvägsnät. Det primära syftet med displayerna är att påminna bilisterna om körhastigheten och att sträva efter att minska fortkörningar. Samtidigt samlar displayerna information om de verkliga hastighetsnivåerna som stöd för planeringen av trafiksäkerhetsåtgärder. De mest centrala nyckeltalen som hastighetsdisplayerna samlar är fordonens medelhastighet, andelen fordon som överskrider hastighetsbegränsningen och andelen fordon som är de mest problematiska, som överskridit begränsningen med minst 10 km/h.

Körhastigheten är väsentlig med tanke på trafiksäkerheten, för den är en av de mest centrala faktorer som påverkar förekomsten av olyckor och deras allvar. Förutom hastighetsuppgifterna som förmedlas till chauffören och passagerarna ger de flyttbara hastighetsdisplayerna verktyg för trafikplanerarna, polisen och andra aktörer. Med hjälp av dem följer man upp effektiviteten av nya åtgärder och bedömer behovet av åtgärder och övervakning. Resultaten behandlas förutom i NTM-centralen i Nyland också bland annat i trafiksäkerhetsarbetsgruppen i Kyrkslätt.

Objektskorten som presenterar mätresultat från år 2021 färdiga

År 2021 samlades information från 24 mätställen på landsvägarna i Kyrkslätt. NTM-centralens hastighetsdisplayer är två veckor på en plats. Sedan flyttas de till följande objekt. Så kan man under en mätningsperiod omfatta flera olika typer av objekt.

Individuella resultatkort har gjorts över alla de mätta hastighetsdisplayobjekten. Av korten framgår displayens läge, uppgifter om objektet och de mest centrala nyckeltalen om hastighetsnivåerna och trafikmängden med tidsmässiga variationer. Länk till objektskorten (pdf 50 sidor) på finska.

Överskridningarna av hastighetsbegränsningarna sker mest i zonerna med hastighetsbegränsning på 40 km/h

Flest betydande överskridningar av hastighetsbegränsningar inträffade på mätställena i Smedsbyvägen, Vilhelmsbergsvägen, Hirsalavägen och Porkalavägen. Objekten ligger vid infarter till tätorter eller vid byar i zonerna med hastighetsbegränsning på 40 km/h där man har beaktat lokala och trygga trafikomständigheter för området. Däremot har antalet personer som överskridit hastigheten med 10 km/h på mätstället på Åbovägen minskat sedan år 2020. Flyttningen av hastighetsdisplayen längre ifrån början av hastighetsbegränsningszonen med 40 km/h kan delvis ha haft en effekt. Enligt observationerna inträffade klart flera överskridningar av hastighetsbegränsningar i zoner med hastighetsbegränsning på 40 km/h än i zoner med hastighetsbegränsning på 50 eller 60 km/h.

– Även om överskridningar av hastigheter ofta rapporteras bland resultaten från hastighetsdisplayerna vill vi också lyfta fram att en betydande del av bilisterna följer hastighetsbegränsningarna hyfsat bra. Vi vill tacka chaufförerna för detta, berättar ordföranden för trafiksäkerhetsarbetsgruppen Marko Suni.

 

De flyttbara displayerna av NTM-centralen cirkulerar år 2022 i terrängen igen från och med april. För Kyrkslätt har man för i år programmerat 32 flyttbara hastighetsdisplayobjekt. De flesta objekt är desamma i programmet år efter år för att vi också på längre sikt ska kunna följa utvecklingen av hastighetsnivåerna.