Välj en sida

Vinterunderhållet bereder sig också för nästa snöstorm. Enligt prognosen får vi på måndag rikligt med ny snö. Måndagens nederbörd ser ut att fortsätta hela dagen och den största nederbörden ser ut att infalla på eftermiddagen.  Nederbörden kommer i olika former, först som snö, sedan som snöblandat regn och till sist eventuellt som regn, och samtidigt kommer vägytornas temperatur troligtvis att stanna flera grader på minussidan. Vägarna kan alltså vara mycket hala. Blöt snö på kall vägyta får också snövallarna att fastna på vägytorna.

Vid regn håller vi huvudlederna öppna, och sedan flyttar vi oss till matargatorna. Vi håller huvudlederna öppna för att kollektivtrafiken ska kunna löpa. Vi kommer sannolikt med fördröjning till bostadsgatorna, och ibland måste vi kanske återvända till huvudlederna. Hela plogningsutrustningen är nu i användning.

Efter att snöfallet slutat plogar och sandar vi gatorna, och först sedan slutför vi arbetet med att avlägsna snövallar och transportera bort snö, vilket vi börjar på övergångsställena och korsningsområdena. Kommunen har dock rätt att lagra snö på allmänna områden, det vill säga parkeringsplatser, vändplatser och trottoarer. 

Vinterunderhållsentreprenörerna gör sitt bästa för att gatorna ska vara i trafikerbart skick.

Observera att det kan förekomma rusning i responssystemet, vilket kan påverka handläggningstiderna.

Tack för ditt tålamod

Ytterligare information: kunnossapito@kirkkonummi.fi

TA KONTAKT:

Respons om underhållet ska i första hand ges via det elektroniska responssystemet.
Respons som skickats via denna kanal når snabbast dem som ansvarar för underhållet.

Man svarar på telefonnumret 040 8649 084 på underhållstjänsternas kansli på vardagar kl. 8–16.