Välj en sida

Hälsningar från kulturens vinterforum

Kyrkslätts Kulturs Vinterforum hölls som ett webbinarium 10.2.2022 och i det deltog ett tjugotal kulturaktörer.

Planeringstidtabell för Kyrkslättsdagarna

Inledandet av planeringen av årets Kyrkslättsdagar väckte mest diskussion vid forumet. Tidpunkten är igen det sista veckoslutet i augusti 26–28.8.2022. Man gestaltade idéer som skulle gälla alla olika åldersgrupper.

Kyrkslätts kommuns kulturväsende koordinerar planeringen, och varje delarrangör svarar för arrangemangen, innehållet och informationen gällande sitt eget evenemang. Alla aktörer kan själva lägga upp sina evenemang i kommunens evenemangskalender.

Man beslutade att alla vårens planeringsmöten hålls i TEAMS så att alla intresserade kan delta på ett behändigt sätt. Planeringsmötet i mars hålls torsdag 24.3 kl. 17, mötet i april 28.4 kl. 17 och vårperiodens sista möte torsdag 2.6 kl. 17. Det lönar sig att ha planerna så gott som färdiga före sommarsemesterperioden. I början av augusti finslipas programmen 4.8 kl.17, och måndag 15.8 kl. 17 ges programinfo om det kommande evenemangsutbudet. https://www.kyrkslatt.fi/kyrkslattsdagarna

Kyrkslättsdagarnas föreningstorg lördag 27.8.2022

Liksom tidigare år ansvarar Combo ry för genomförandet av föreningstorget som hålls i Kyrkslätts centrum lördag 27.8.2022. På sidan http://toritapahtumat.fi/  kan man boka torgplatser för föreningar och andra aktörer. Deltagaravgiften för föreningstorget är 50 €/förening.

Som vanligt planeras det en huvudscen för band och verksamhetspresentationer. Övre torget, nedre torget och Kyrkstallsvägens parkeringsområde är i användning. Biblioteket ordnar egen verksamhet framför Fyyri.

Annat aktuellt – teater, rock och integrering

Liisa Kosonen berättade om sin kommande pjäs, vars huvudperson är diakonissan, syster Ellen Grahn. Pjäsen, som utspelar sig i början av 1900-talet, behandlar både Kyrkslätts historia och Diakonissanstaltens historia. Premiären sker i oktober 2022 i St. Mikaels kyrka i Kyrkslätt.

Den nya aktören Integro Oy presenterade sig under Vinterforumet. Det är en ny förening som hjälper invandrare att bekanta sig med Kyrkslätt, och Kyrkslättsborna att bekanta sig med de nya invånarna. Föreningen ordnar kultur, idrott och mångsidig verksamhet. Ett flerspråkigt språkcafé är under planering. Föreningen ordnar t.ex. introducerande idrottsevenemang i Masaby idrottshall. Ett mångsidigt samarbete med olika aktörer intresserar föreningen. Man kan kontakta Integro per e-post till integro.ry(at)mail.com.

Porkkala Rockers ry, som är en förening för levande musik, berättade också om sin verksamhet som pågått redan i 10 år. Föreningen erbjuder unga lokaler för verksamheten och hjälper till på konserter. Föreningen har över 20 medlemmar av olika åldrar inom genrerna blues och rock, med olika sammansättningar av både proffs och hobbyutövare: Blues Shuffle Band finns bl.a. på Facebook.

Vid forumet informerade man också om kulturens coronaprojektbidrag för verksamhet som riktas till barn och unga (https://www.kyrkslatt.fi/bidrag-for-kulturforeningar) och om programmet för kulturfostran för småbarnspedagogiken och undervisningen, Kyrkslätts Kulturkompass, som är under arbete (https://www.kyrkslatt.fi/kyrkslatts-kulturkompass).