Välj en sida

Hösten 2021 inleddes i Kyrkslätt ett försök med tvåårig förskoleundervisning. I försöket som genomförs av undervisnings- och kulturministeriet deltar Kartanonrannan päiväkoti, Masalan päiväkoti, Nissnikun päiväkoti, Vuorenmäen päiväkoti och Sjökulla daghem. De barn som valdes till försöksgruppen inledde förskoleundervisningen ett år tidigare än det som föreskrivits. Barn födda år 2016 inledde förskoleundervisningen hösten 2021 och barn födda 2017 hösten 2022. Försöket är nu halvvägs och de första barnen som deltagit i försöket börjar i skolan nästa höst.

Enligt barnens kommentarer har man inom förskoleförsöket fått lära sig riktiga saker. Förskoleeleverna i Masaby och Herrgårdsstranden har bland annat sagt följande om det de lärt sig: ”Jag har lärt mig att alla får vara med i leken. Och man kan också säga att nu vill jag leka ensam”. I förskolan har vi lärt oss om vädret, saxgrejer, att rita och bokstäver och till och med att skriva många ord. Att sträcka upp handen, sitta i ringen och att följa reglerna är också viktiga färdigheter för förskoleelever. Utöver roliga uppgifter och roliga vuxna är också kompisarna roliga och det är roligt att leka med kompisar.

Försöket syftar till att få information om hur tvåårig förskoleundervisning påverkar barns utveckling och lärande samt deras sociala färdigheter och utvecklingen av självkänsla. Den uppföljningsstudie som undervisnings- och kulturministeriet utarbetar producerar nationell information om försökets effekter. Personalen i försöksgrupperna i Kyrkslätts daghem observerar, utvecklar och utvärderar förverkligandet av förskoleverksamheten kontinuerligt. Trots att försöket avslutas när barnen födda 2017 övergår till årskurs ett, kommer förskoleundervisningens personal att bli kvar med nyttiga färdigheter och värdefulla erfarenheter. Lärarna inom försöket använder s.k. ”mattespråk och -glasögon” samt konstruerar en miljö som stöder den språkliga utvecklingen, vilket är viktig redan med 5-åringar. När det fästs uppmärksamhet vid barnens inlärningsfärdigheter redan som 5-åringar, finns det också tid att stöda de färdigheter som ska utvecklas i lugn och ro. ”Det bästa är att barnen får lära sig i lugn och ro och i egen takt.” När barnen får delta i verksamheten och planeringen av lärandet förstärker och ökar det barnens delaktighet och läriver.

Försöket genomförs åren 2021–2024 och i försöket deltar utvalda barn födda år 2016 och 2017. Hösten 2023 börjar ingen ny åldersgrupp i försöket med tvåårig förskoleundervisning.