Välj en sida

På grund av det snabbt försämrade coronavirusläget skjuts abiturienternas bänkskuddardag upp för att ordnas vid en senare tidpunkt under våren 2022. Också de gamlas dans flyttas till april–maj 2022. Vi önskar att det är möjligt att även bjuda in publik till tillställningarna i och med ändringarna i tidtabellerna. De studerande får närmare anvisningar av sitt gymnasium.

I ordnandet av verksamheten prioriterar vi att vårens studentskrivningar kan genomföras utan störningar och för de studerande så coronasäkert som möjligt. Vårt mål är att garantera att examinanderna har möjlighet att delta friska i studentskrivningarna.