Välj en sida

På Gesterbyn koulus, Winellska skolans och Papinmäen koulus område förbereder man sig på det begynnande byggnadsprojektet för Gesterby skolcentrum. Rivningen av de gamla byggnaderna och byggandet av nya börjar egentligen i början av 2023. De förberedande arbetena på området inleds ändå redan under höstlovet.

Under höstlovsveckan sätter man upp stängsel runt grundberedningsområdet och installerar byggplatsbaracker. Efter höstlovet börjar man innanför arbetsplatsstängslet utföra grävningsarbeten och flytta vatten-, avlopps- och elledningar.

I anslutning till gymnastiksalen i Gesterby bygger man i flyttbara tillfälliga lokaler skolans kök och matsal. Meningen är att eleverna i Winellska skolan och de lägre årskurserna i Gesterby, som blir kvar på tomten, äter där under byggnadsarbetet. Enligt den preliminära planen börjar skolmåltiderna i dessa lokaler nästa år efter sportlovet. Elementen till det tillfälliga köket anländer enligt den preliminära tidtabellen vecka 48–51.

I Winellska skolans B-byggnad som tagits ur bruk börjar man med rivningsarbeten på insidan.

Kyrkslätts vatten låter också göra flyttningar av avloppen som hör till egnahemshusen intill. Tidpunkten för arbetet preciseras senare.

Man är också tvungen att flytta lekredskapen på området undan byggnadsarbetet.

Grundberedningen av området kommer att medföra olägenhet för bekanta rutter. Man fäster ändå särskild uppmärksamhet vid elevsäkerheten då man ordnar arbetet. Bifogat ingår en plan över området under grundberedningstiden.

Ytterligare information projektchef Hanne Nylund, hanne.nylund@kirkkonummi.fi och tfn 040 1269 688