Välj en sida

Grävningsarbetet fortsätter i vecka 4. I schaktningsarbetet ingår borrning, utläggning, fyllning, sprängning och transport av den lossade sten till ett tillfälligt lager. Sprängningen påbörjas vecka 4. Grävarbetena av Block 3 kommer att pågå i 1-2 veckor. Arbetena utförs inom ramen för bullertillståndet, det vill säga i allmänhet klockan 7.00-18.00.

Grävningsarbetet fortsätter

Som en försiktighetsåtgärd har vi undersökt närliggande fastigheter och deras
vibrationskänsliga strukturer. Vi övervakar närliggande fastigheter och konstruktioner med
vibrationsmätare under hela grävarbetet.

Explosionsriskområdet säkras genom att stoppa trafiken så länge explosionerna pågår.
Ljudsignaler varnar för explosioner:
Fara = intermittent ljud i 60 sek.
Fara över = kontinuerligt ljud i 10 sekunder.

Mer information:
Vastaavatyönjohtaja, Vilho Hiltunen, 0500 874 263, vilho.hiltunen@kreate.fi
Tilaajan edustajat: Tuukka Halttunen, tuukka.halttunen@htj.fi
Hannu Ruhanen, hannu.ruhanen@kirkkonummi.fi