Välj en sida

Grävningsarbetet fortsätter i vecka 43. I schaktningsarbetet ingår borrning, utläggning,
fyllning, sprängning och transport av den lossade sten till ett tillfälligt lager. Sprängningen
påbörjas vecka 43. Grävarbetena av Munkullavägen kommer att pågå i 2-3 veckor. Arbetena
utförs inom ramen för bullertillståndet, det vill säga i allmänhet klockan 7.00-18.00.

Vi övervakar närliggande fastigheter och konstruktioner med vibrationsmätare under hela
grävarbetet.

Explosionsriskområdet säkras genom att stoppa trafiken så länge explosionerna pågår.
Ljudsignaler varnar för explosioner:


Fara = intermittent ljud i 60 sekunder.
Fara över = kontinuerligt ljud i 10 sekunder.

Hälsningar: Kreate Oy


Mer information:
Vastaava työnjohtaja, Antti Kokkonen, 0504063044, antti.kokkonen@kreate.fi